Safetica

 

Ako partner spoločnosti Safetica Technologies, vám prinášame jedinečný softvérový produkt Safetica Endpoint Security, zameraný na zvýšenie vnútornej bezpečnosti a ochrany citlivých údajov vašej spoločnosti. Komplexné riešenie, ktoré sme postavili na základe tohto vynikajúceho softvéru vám predstavujeme na www.produktivitazamestnancov.sk.
 
Jeho zameranie je rozsiahle so zreteľom na produktivitu práce zamestnancov, ich aktivity na pracovných staniciach vo väzbe na zvyšovanie efektívnosti a rovnako tak na ochranu pred únikom či stratou citlivých dát v jej širšom meradle.

Veríme, že spojením dvoch silných partnerov, akými sú  spoločnosť ITSolutions na poli poskytovania riešení v informačných technológiách a spoločnosť Safetica Technologies v oblasti vnútornej bezpečnosti, sa vytvorí riešenie, ktoré dokáže uspokojiť aj vaše najnáročnejšie požiadavky v tejto špecifickej oblasti.
        +   
 
© 2011 ITSolutions s.r.o.