Virtualizácia

 

Virtualizáciu vnímame ako  optimálne využitie procesov a technológií, pri ktorých je fyzický prostriedok nahradený softvérovou vrstvou, ktorá ho emuluje alebo vytvára predpoklady na izolovaný chod operačných systémov, aplikácií a procesov.
Zjednodušene povedané virtualizácia odstraňuje hranicu medzi hardvérom a softvérom a z dlhodobého hľadiska predstavuje najvýhodnejší variant konsolidačného scenára.
Cieľom virtualizácie ako procesu je podľa nás zjednodušenie a zefektívnenie IT prostredia  organizácie.


Čo môže virtualizácia priniesť Vám:

• Redukciu počtu fyzických serverov, úspory v spotrebe energií, nárokov na umiestnenie a chladenie.
• Zjednodušenie možnosti zvyšovať hardvérový výkon IT prostredia.
• Vyššiu rýchlosť nasadenia nových softvérových prvkov a aplikácií.
• Zlepšenie kontroly nad IT infraštruktúrou.
• Vyššiu bezpečnosť a to ako dátová tak aj aplikačná.
• Podporu simultánneho fungovania rôznych operačných prostredí.


 
© 2011 ITSolutions s.r.o.